kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Vijfenvijftigers

Zie ook het artikel De Vijftigers.

Experimentelen
De Vijftigers of de Beweging van Vijftig is de benaming voor een groep dichters die in de jaren '50 het experiment in de Nederlandse poëzie invoerden. Ook in Vlaanderen kondigde zich na de Tweede Wereldoorlog een vernieuwing in de poëzie aan. Hier was echter geen sprake van een hechte groep, en bovendien sleepte het experiment veel langer aan dan in Nederland.

'Tijd en Mens'-generatie
Het eerste naoorlogse literaire avant-gardetijdschrift was Tijd en Mens (1949-'55) met medewerkers als hugo claus, louis paul boon en Jan Walravens. Deze generatie verschilde op twee punten van de Nederlandse vernieuwers: het experiment was niet beperkt tot de poëzie (onder meer door de veelzijdige hugo Claus), en het had naast een esthetische ook een ethische dimensie (vandaar de medewerking van de oudere Louis Paul Boon).

'Vijfenvijftigers'
Toen de groep rond 'Tijd en Mens' in 1955 ophield te bestaan, brak het experiment in de Vlaamse poëzie pas echt los. De zogenaamde 'Vijfenvijftigers' verzamelden zich onder meer rond het tijdschrift Gard Sivik (1955-'64). Vooral Gust Gils, Paul Snoek en Hugues C. Pernath zetten zich af tegen de ethische implicaties van de 'Tijd en Mens'-generatie en zochten een meer esthetisch georiënteerde poëzie. De Vijfenvijftigers kozen resoluut voor het woordexperiment, voor de autonomie van de poëzie boven een direct engagement.

Naast 'Gard Sivik' meldden zich tal van varianten van avant-gardepoëzie aan, onder andere rond tijdschriften als 'Taptoe' (1953-'55), De Meridiaan (1951-1960), Het Kahier (1953- ) en 'De Tafelronde' (1953-'81). De Vijfenvijftigers van het tijdschrift De Tafelronde (vanaf 1953) wijzen de dienstbaarheid van de poëzie aan maatschappij of ideologie van de hand, en erkennen het absolute karakter van de poëzie. Het essay 2 x over poëzie (1953) van Adriaan de Roover kan als manifest voor deze (organisch) experimentele dichters worden beschouwd.

Websites: De Geletterde Mens geloen.atspace.com/manifest.pdf

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.