kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Villanelle

Van oorsprong 15e eeuws Italiaans refreindicht dat voortkomt uit rustieke zangnummers. (Villano = landman).

Gedicht van negentien regels verdeeld over eerst vijf terzinen (coupletten van drie regels) en dan één afsluitend kwatrijn (couplet van vier regels).

Het rijmschema is A¹ b A², a b A¹, a b A², a b A¹, a b A², a b A¹ A².

Door het om en om optreden van de 2 refreinen (A¹ en A²) krijgt het als het ware een melodisch karakter; klinkt en ziet het er gracieus uit.

Dylan Thomas' „niet gaat Zacht in Die Goede Nacht' is een voorbeeld van een villanelle.

A1 Do not go gentle into that good night,
B_ Old age should burn and rave at close of day;
A2 Rage, rage against the dying of the light.

A_ Though wise men at their end know dark is right,
B_ Because their words had forked no lightning they
A1 Do not go gentle into that good night.

A_ Good men, the last wave by, crying how bright
B_ Their frail deeds might have danced in a green bay,
A2 Rage, rage against the dying of the light.

A_ Wild men who caught and sang the sun in flight,
B_ And learn, too late, they grieved it on its way,
A1 Do not go gentle into that good night.

A_ Grave men, near death, who see with blinding sight
B_ Blind eyes could blaze like meteors and be gay,
A2 Rage, rage against the dying of the light.

A_ And you, my father, there on the sad height,
B_ Curse, bless me now with your fierce tears, I pray.
A1 Do not go gentle into that good night.
A2 Rage, rage against the dying of the light.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.