kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Virginia Woolf

Engelse schrijfster (geb. 25.1.1882 - gest. 28.3.1941).

Woolf stamt uit een Engelse adellijke familie met aanzien. Reeds in haar kinderjaren werd ze door haar ouders met een uitgesproken intensieve opleiding gestimuleerd in haar geestelijke interesses. Ze kreeg onderricht in het Grieks en het Latijn en had een voortdurende gesprekspartner in haar vader die onderlegd was in Engelse literatuur en geschiedenis. Haar gevoeligheid en haar productieve drang die aan zelfverloochening grensde waren in haar latere literaire loopbaan de oorzaak van regelmatige zenuwinzinkingen. De pogingen van haar echtgenoot, Leonard Woolf, om haar af te leiden van overdreven inspanningen door andere bezigheden (in 1917 richtte het paar een eigen uitgeverij op) hadden geen succes. Omdat in het door oorlog geteisterde Europa de functie van de dichter ter discussie werd gesteld, nam ze in 1941 vrijwillig afscheid van het leven.

Woolf's literair werk omvat romans, verhalen en essays. Het was haar bedoeling de mens in zijn eigenheid niet van buitenaf te karakteriseren, maar van binnenuit aan de hand van de "bewustzijnsstroom" zo authentiek mogelijk voor te stellen. Daarom zijn haar romans ("Mrs. Dalloway", 1925; "To the lighthouse", 1927; "A room of one's own", 1940) meestal niet gebaseerd op een gebeurtenis die men kan navertellen, maar het gebeuren is een aaneenschakeling van innerlijke monologen rijk aan metaforen en ligt in de figuren zelf. Omwille van haar engagement voor de emancipatie van de vrouw is Woolf's persoon en werk vooral de laatste jaren een geliefd onderwerp van onderzoek geweest van de vrouwelijke literatuurwetenschap. Maar ongeacht dit feit behoren Woolf's romans door het experimenteren met nieuwe verhaalvormen samen met de boeken van James Joyce en Marcel Proust tot de meest vernieuwende dichtwerken van de literaire Moderne Tijd.

Verdere werken: "Orlando" (roman, 1928); "The waves" (roman, 1931).

To the Lighthouse (Naar de vuurtoren)
De roman van 1927 is de bekendste en meest leesbare van de schrijfster (1882-1941). Poetische beschrijvingen van land, zee, wind wisselen af met de meest minutieuze beschrijvingen van wat de mensen voelen en denken. Virginia Woolf beschrijft het samenzijn van dit gezelschap via de observaties van alle aanwezigen. De onderlinge verhoudingen worden als met een scalpeermes ontleed.
Het boek is een web van associatieve gedachtestromen en draait om de Victoriaanse familie Ramsay en hun gasten. Zij brengen in de jaren twintig de zomer door in hun buitenverblijf op het eiland Skye, met uitzicht op de vuurtoren. Het zijn Mrs. Ramsay, die beantwoordt aan het beeld van de volkomen Victoriaanse schoonheid, prof. Ramsay die het Victoriaanse beeld van de rationele man met principes vertegenwoordigt, en hun acht kinderen. Dan zijn er nog hun gasten, een schilderes, een dichter, een jong verliefd paar.
Een tochtje over de zee naar de vuurtoren wordt in het vooruitzicht gesteld, maar wordt door de heer Ramsay verhinderd, omdat hij vindt dat kinderen al vroeg aan een hard leven met teleurstellingen moeten wennen. Het tochtje vindt pas veel later plaats, als de ouders en een paar kinderen reeds overleden zijn.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.