kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Virginie Loveling

Vlaamse schrijfster (Nevele, 17 mei 1836 - Gent, 1 december 1923), zuster van Rosalie en tante van Cyriel Buysse.

(Virginie Loveling schreef ook onder pseudoniem W.G.E. Walter)

Marie Virginie Loveling vormde samen met haar zuster Rosalie een schrijversduo dat de Nederlandstalige literatuur vernieuwd heeft. Virginie Loveling schreef onder eigen naam tal van spraakmakende boeken en werd ook geroemd om de 'mannenmoed' waarmee ze zich mengde in het maatschappelijke debat.

Ze geldt als één van de voornaamste vertegenwoordigers van het Vlaamse realisme. Haar werk ligt volkomen in de lijn van een wat beperkte observatiekunst die geen afwijkingen in richting impressionisme of naturalisme toelaat. In haar eerste romans gaat ze fel te keer tegen de invloed van de geestelijkheid op het Vlaamse platteland. Daarna volgt een periode van evenwicht en bezinning, waarin ze ook verhalen voor kinderen schrijft.
Haar romans zijn uitstekend opgebouwd en getuigen van een behoorlijk sterk pessimisme. Ze overtreft haar voorgangers en tijdgenoten door de psychologische verdieping van haar karakters en door de behandeling van eigentijdse problemen zoals erfelijkheid, opvoeding en godsdienst. Haar naam wordt vaak verbonden met het genre damesroman, het door vrouwen geschreven idealistische proza.

Levensloop
Virginie Loveling is geboren en getogen in het Oost-Vlaamse Nevele. Na de dood van haar vader in 1846 woonde de familie jarenlang in de stad Gent.

In Gent kwam zij in contact met intellectuele franssprekende kringen met uitgesproken liberale en antiklerikale opvattingen. Samen met haar zuster debuteerde ze met realistische, observerende gedichten, die een sentimentele ondertoon hadden. Die poëzie - onder meer verschenen in het Nederduitsch Letterkundig Jaarboekje en in boekvorm herhaaldelijk herdrukt - werd lovend beoordeeld door versch. auteurs als Potgieter, Busken Huet, Max Rooses en Karel van de Woestijne.

Daarnaast publiceerden de zusters Loveling ook twee bundels novellen en schetsen die enerzijds het landelijke milieu en zijn bewoners, anderzijds de stedelijke burgerij tot onderwerp hebben; qua sfeer en uitwerking sluit dit proza aan bij het werk van H.C. Andersen en Klaus Groth.

Virginie bekwam de Belgische nationaliteit na de dood van haar moeder (1879). Haar vader Anton Loveling was namelijk afkomstig van Papenburg (Nedersaksen).

Virginie schreef na het vroegtijdige overlijden van Rosalie in 1875 in hoofdzaak novellen en romans in een vrij sobere en realistische stijl. De scherpe politieke tegenstellingen van haar tijd inspireerden haar tot twee antikatholieke werken (In onze Vlaamsche gewesten. Politieke schetsen, 1877 en Sophie, 1884), waarin zij ten aanval trok tegen de geestelijkheid die volgens haar een te grote invloed had op het platteland. Zo beschrijft Sophie (1884) bijvoorbeeld de schoolstrijd op het Vlaamse platteland.

Daarna trad een periode van evenwicht en rijpheid in, waarin zij nog talrijke novellen, kinderboeken, essays (o.a. over folklore) maar vooral romans heeft geschreven, die zich meestal op het platteland in Oost-Vlaanderen afspelen.

Virginie was een zeer ontwikkelde, geëmancipeerde vrouw en beheerste meerdere talen (o.a. Duits, Frans, Italiaans). Zij heeft ook enkele grote reizen gemaakt. Zo vergezelde zij in het najaar 1886 het echtpaar de Deurwaerder-Fobe op een reis naar het Zuiden. Ze verbleven een paar maanden in Nice en reisden dan naar Italië. Virginie was innig bevriend met Adèle Fobe en zou zelfs een gouden armband bezet met diamanten en een grote som van haar erven. Met dit geld kon zij zich in 1899 een maandenlange reis naar Australië veroorloven.

Officiële erkenning kreeg zij met de roman Een dure eed (1891), met de Vijfjaarlijkse prijs voor Nederlandse letterkunde bekroond. Het boek beschrijft het gewetensprobleem van de vondelinge Reine: is zij, na de dood van haar verloofde Filip, nog gebonden aan haar belofte van eeuwige trouw?

Met de novelle Meesterschap (1898) treedt een meer pessimistische visie op de voorgrond. De daaropvolgende romans zijn alle naturalistisch van inspiratie en worden gekenmerkt door een scherpzinnige karakterontleding.

Het revolverschot (1911) heeft de noodlottige liefde van twee zusters voor dezelfde man als thema en wordt als een van haar beste romans beschouwd.

Samen met Cyriel Buysse schreef zij Levensleer (1911), een humoristische roman over de verfranste Gentse bourgeoisie.

De twistappel (1904), een van haar hoofdwerken, behandelt de problemen van godsdienst en huwelijk: een vrijzinnige fabrieksdirecteur, vader van een ongedoopte zoon, hertrouwt met zijn diepgelovige schoonzus.

In Erfelijk belast (1906) komt het probleem van de erfelijkheid aan bod.

In de Eerste Wereldoorlog hield zij een dagboek bij, dat in 1999 voor het eerst verscheen in een integrale editie.

Websites: GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Virginie_Loveling

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 749.