kunstbus

(advertentie)
Er staan 3 artikelen in onze webwinkel Kunstbus


Grote glazen jaren vijftig/zestig plafonnière

Grote gele met groene en zwarte fantasie-motieven versierde jaren vijftig/zestig plafonnière met drie lichtpunten.
Prijs: € 65

Dit artikel is 18-04-2009 voor het laatst bewerkt.

Voorvoegsel

Het voorvoegsel [-s] o

Een voorvoegsel (of Romaans: prefix) is een woorddeel (een affix) dat zelf geen woord is maar, voor een woord gevoegd, daarmee een ander woord vormt.

Een prefix is een gebonden morfeem, wat inhoudt dat het doorgaans niet als afzonderlijk woord voorkomt. Het vooraf laten gaan van een morfeem door een prefix heet prefigering. Dit wordt bestudeerd binnen de morfologie.

Zo kan met behulp van het voorvoegsel ver- van het werkwoord knoeien een nieuw werkwoord verknoeien gevormd (afgeleid) worden en kan met het voorvoegsel on- van een zelfstandig naamwoord of een bijvoeglijk naamwoord een nieuw zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord gevormd worden, resp. bijv. mens - onmens en diep - ondiep. Met het voorvoegsel ge- kan bijv. van een werkwoordstam een zelfstandig naamwoord afgeleid worden: blaf - geblaf.

Andere voorvoegsels zijn bijv.: her- (in: heropenen), aarts- (in: aartsleugenaar of aartslui), pro- (in: pro-Arabisch), ver- in verkijken, verzwikken en vergaan en her- in herhalen, herinneren, herkennen.

Hoewel zowel prefixen als suffixen in de meeste natuurlijke talen voorkomen, komen prefixen minder vaak voor dan suffixen. Er zijn veel talen waarin voornamelijk suffixen worden gebruikt en bijna geen prefixen.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Prefix_(taalkunde)

(advertentie)
Er staan 3 artikelen in onze webwinkel Kunstbus


Grote glazen jaren vijftig/zestig plafonnière

Grote gele met groene en zwarte fantasie-motieven versierde jaren vijftig/zestig plafonnière met drie lichtpunten.
Prijs: € 65

Pageviews vandaag: 46.