kunstbus
Dit artikel is 04-04-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

W.G. Sebald

W.G. (Winfried Georg) Sebald (18 mei 1944 - 14 december 2001), was een (Zuid)Duits-Britse dichter, essayist en romanschrijver. Terugkerend thema in W.G. Sebalds' werk is de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Hij had zijn eigen, originele stijl: persoonlijke verhalen in een fictioneel narratief. Met zijn boeken won hij verschillende prijzen, zoals de Los Angeles Times Book Award voor fictie, de Berlijn Literatur prijs en de Literatur Nord prijs.

De geschiedenis van het vergeten is nog veel minder onderzocht dan de geschiedenis van het herinneren.

Levensloop
Geboren 18 mei 1944 Wertach im Allgau, Duitsland.

Winfried Georg 'Max' Sebald studeerde Duitse taal- en letterkunde in Freiburg, later ook in Fribourg (Franstalig Zwitserland) en in Manchester.

In 1970 verliet hij Duitsland en woonde hij in Norwich (Groot-Brittannië). Hij gaf hij les aan de Universiteit van East Anglia in Engeland, waar hij in 1987 professor Europese Letterkunde werd. Ondanks zijn verblijf in Engeland bleef hij een Duits schrijver, al werkte hij intensief samen met zijn Engelse vertalers.

In 2001 kwam zijn laatste boek uit: 'Austerlitz'. In december van datzelfde jaar kwam hij op 57-jarige leeftijd om bij een auto-ongeluk.

In 2002 kreeg hij voor 'Austerlitz' postuum de National Book Critics Circle Award.

Websites: natuur
Een poëtisch-filosofische kijk op de menselijke natuur.
Naar de natuur is Sebalds eerste literaire werk, uit 1988, een poëtisch drieluik over drie personen, de duistere melancholieke schilder Matthias Grünewald uit de zestiende eeuw, de verlichte natuuronderzoeker Wilhelm Steller uit de achttiende eeuw, en de twintigste-eeuwse ik-figuur, die verdacht veel trekken van Sebald zelf meegekregen heeft. Zo verschillend als hun bezigheden mogen zijn, zo identiek is hun houding tegenover het leven: ze lijken er haaks op te staan, alsof ze niet in de wereld thuishoren, alsof dat een vreemd pakhuis is. En hoe ze ook hun best doen zich het leven enigszins eigen te maken, er lijkt geen remedie en geen redding mogelijk. Als Icarus boven de aarde hangend zien ze de wereld en het leven aan ? en ze weten dat ze gedoemd zijn ooit te vallen.
De toon van dit als drie lange gedichten vormgegeven werk is meewarig, melancholiek, maar vol verborgen levenslust. Sebald laat zich in dit werk al kennen als archivaris van levensverhalen, wat later zijn handelsmerk zou worden. Het is jammer dat enkele korte Latijnse teksten niet vertaald zijn.

1993, Die Ausgewanderten (De Emigrés) (zie recensies op joden Duitsland en Oostenrijk en trokken naar Zwitserland, Frankrijk, België, Nederland, Engeland of zelfs de Verenigde Staten. In De emigrés volgt meesterverteller W.G. Sebald de levens van vier (half)joden die Duitsland verlieten om zich te vestigen in Zwitserland, Frankrijk, Engeland en de verre sprookjessteden New York en Jeruzalem. Sebald, zelf een Duitse emigrant die zich op jonge leeftijd in Engeland vestigde, blikt met de ogen van zijn helden op zijn vaderland terug. In de levensloop van de vier ballingen klinkt de fantoompijn van de herinnering door. 'Zo keren ze dus terug, de doden. Soms na meer dan zeven decennia komen ze uit het ijs en liggen daar aan de rand van de morene, een hoopje geslepen botten en een paar schoenen met spijkers.'
Met trefzekere en fijngevoelige pen schildert Sebald - in een oorspronkelijke literaire vorm, die misschien nog het best te omschrijven valt als documentaire fictie - een onvergetelijk portret van vergeten en verdwenen mensen.

De ringen van Saturnus (1995), het verslag van een wandeling met talloze zijpaden naar de geschiedenis.

1999, De natuurlijke historie van de verwoesting (zie recensie op Duitse steden in de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog was gigantisch. Opvallend genoeg is er in de Duitse literatuur over de bombardementen van de geallieerden vrijwel niets terug te vinden. De Duitse hoogleraar W.G. Sebald die geboren werd in 1944 in Zuid-Duitsland, heeft zelf de catastrofe van de verwoesting van het Derde Rijk niet meegemaakt maar ergert zich over het collectieve stilzwijgen erover

Austerlitz
In de wachtkamer van het station van Antwerpen, zo begint de verteller van Austerlitz zijn verhaal, zit een man: jeugdig, met blond haar, zware wandelschoenen, een blauwe werkbroek en een oude rugzak, verdiept in het maken van aantekeningen en schetsen. De verteller raakt gefascineerd en spreekt de man aan, en dat is het begin van een relatie die zich, soms met grote tussenpozen, door de decennia heen ontwikkelt en de verteller steeds meer in beslag neemt.
In de loop van de jaren die volgen, ontmoeten ze elkaar nu en dan bij toeval opnieuw, en langzamerhand wordt het levensverhaal van de zwaarmoedige reiziger uit de doeken gedaan, op de manier die Sebald zo typeert: vol schijnbaar irrelevante zijwegen, pakkende anekdotes, bizarre filosofieën.
Hoewel Austerlitz al jaren in Londen woont, is hij geen Engelsman. In de jaren veertig is hij als joods vluchtelingenkind in de pastorie van een klein dorp in Wales terechtgekomen. Hij groeit in eenzaamheid op bij het oudere, vreugdeloze domineesechtpaar, en als hij na jaren zijn herkomst en zijn ware naam te horen krijgt, weet hij waarom hij zich een vreemdeling tussen de mensen voelt. 'Austerlitz' is het magnifieke verhaal van een man die als kind is beroofd van zijn vaderland, zijn taal en zijn naam, en die nu niet meer kan aarden in deze wereld.
'Austerlitz is er zich van bewust dat het verleden uitsluitend bestaat uit vervlochten herinneringen en hij wordt opgejaagd door de wetenschap dat er elke dag een beetje verleden, inclusief dat van hemzelf, verloren gaat doordat mensen sterven en herinneringen verdwijnen.' - J.M. Coetzee
'Bestaat er nog zoiets als literaire grootheid? Hoe zou een nobele literaire onderneming er eigenlijk uitzien? Een van de weinige antwoorden daarop is het werk van W.G. Sebald.' - Susan Sontag
'De melancholie van Sebald is opwindend en inspirerend.' - A.S. Byatt

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.