kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Wederkerend voornaamwoord

Het wederkerend voornaamwoord (het reflexief pronomen) is het voornaamwoord dat verwijst naar het onderwerp van de zin zelf. Dit kan voorkomen als een handeling slaat op het onderwerp of als het werkwoord zelf wederkerend (een zg. wederkerend werkwoord) is.
. Hij wast zich. (vgl: Hij wast de kat).
. Hij bemoeit zich met de buren. (vgl. de niet-bestaande zin: Hij bemoeit de kat met de buren)

Vormen
1e persoon enkelvoud: me (mezelf), mij (mijzelf)
2e persoon enkelvoud: je (jezelf), u (uzelf), zich (zichzelf), U is de beleefdheidsvorm.
3e persoon enkelvoud: zich (zichzelf)
1e persoon meervoud: ons (onszelf)
2e persoon meervoud: je, (jezelf), u (uzelf), zich (zichzelf)
3e persoon meervoud: zich (zichzelf)

De zelf-vorm wordt soms gebruikt bij niet-wederkerende werkwoorden, meestal om wat nadruk te geven.
Hij wast zich.
Hij wast zichzelf.

In sommige gevallen is de zelf-vorm echter de enige toegestane:
Hij sloeg de hand aan zichzelf. (vgl:

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.