kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Yves Petry

Yves Petry

Vlaamse schrijver, Yves Petry werd in 1967 geboren in Zuid-Limburg (België).

Petry studeerde in Leuven eerst wiskunde, om uiteindelijk af te studeren als filosoof.

Hij publiceerde in diverse literaire tijdschriften (NWT (Nieuw Wereldtijdschrift), DWB (Dietsche Warande & Belfort), de Brakke Hond en Bunker Hill).

In 1999 debuteerde Yves Petry met Het jaar van de man, waarvoor hij veel lof kreeg toegezwaaid. Hij beschrijft daarin een leven zonder zin, zonder grond en ontmaskert de wereld als een amalgaam van banaliteit, leugen en hypocrisie, en verbeeldt alzo de stem van een/zijn generatie.
Helm Steen, de hoofdpersoon van deze debuutroman, een man van achter in de twintig, probeert er achter te komen hoe te leven. Hij heeft er voorlopig op een radicale manier nogal een potje van gemaakt, heeft geen baan en luiert maar wat in zijn totaal vervuilde huis. Het huis van vrienden waar hij een maand op heeft gepast, heeft hij als een vuilnisbelt achtergelaten. Zijn vader probeert hem tevergeefs ervan te overtuigen dat er orde moet zijn in het leven. Helm schoffeert een vriendin, en bij een man met wie hij een zomer lang de herenliefde bedrijft, houdt hij het ook niet uit. Dit alles leidt niet tot een oplossing, eerder door loutering tot een soort berusting, een verdragen van de wereld om hem heen. Het is meer een boek van veel gepraat dan van handeling. Veel thema's worden becommentarieerd, soms erg wijdlopig of banaal, maar er zijn ook spitse, soms zelfs ontroerende gedeelten. De lezer moet zich daarvoor echter door nogal wat woorden heen worstelen. (Biblion recensie, Drs. K. de Jong Ozn.)

Daarna publiceerde hij in 2001 de opnieuw zeer lovend besproken roman Gods eigen muziek, waarvoor hem de Karel Schurmansprijs werd toegekend.
Na op klaarlichte dag overvallen te zijn door de liefde, besluit Rijker West zijn betrekking als assistent-bioloog op te geven. Vriend noch vijand kunnen veel begrip opbrengen voor Rijkers heilige roeping, of het nu de botte biologieprofessor Hugo Halfhooft is, Marc Ladders, de heteroseksuele journalist, Anita Boven, de snelle, opportunistische naaimachine, of z'n pornovriendje Rits. Alleen Rita Halfhooft, moeder van drie kinderen, maar nog steeds jong van hart, weet hij te overtuigen. Maar wie luistert er nu naar Rita Halfhooft?
De wereld heeft geen oren naar Gods eigen muziek. De wereld denkt nuchter, pragmatisch en toekomstgericht. Liefde is een realiteit in blijven. Gods eigen muziek gaat over gevoelens die niet verkoopbaar, niet mededeelbaar, niet leefbaar of niet nuttig inzetbaar zijn. Het is een boek voor iedereen die nog een rest romantisch onbehagen koestert in dit onromantische tijdsgewricht


Karel Schurmansprijs
Bij gebrek aan erkenning in de vorm van een Gouden Uil-nominatie of een literaire prijs voor zijn eerste twee romans, stond in de aanbiedingsfolder van zijn uitgeverij, De Bezige Bij, vermeld dat Petry voor zijn tweede roman, Gods eigen muziek, de "Karel Schurmansprijs 2001" was toegekend. Strikt genomen was dat geen leugen, want de auteur had zichzelf met deze prijs bedacht. Hem zelfs speciaal voor dit doel in het leven geroepen. "Het moest er eens van komen, voor iemand met mijn gaven", zegt Petry, op de toon waarop je een chique gezelschap van hoogwaardigheidsbekleders toespreekt.
roman.
Wanneer Xavier Kingston zijn entree maakt bij kwaliteitskrant De Stem, slaat hij zijn collega's met stomheid. De journalist Leo Wekeman, nog maar pas door zijn vrouw verlaten, weet zich geen raad met de gevoelens die hij ontwikkelt voor Kingstons oogverblindende verschijning. Intussen probeert zich op te werpen als de geknipte figuur om de president van de Verenigde Staten bij diens aanstaande bezoek te interviewen. Maar wanneer het interview aan Kingston wordt toegewezen, breekt voor hem een nachtmerrie aan van zelfverlies en aftakeling die uiteindelijk zijn laatste woorden uit hem perst, de woorden waarmee hij zichzelf, de anderen, en zelfs de hele wereld de wereld uit wil praten...

De achterblijver is Petry's vierde roman
Op een dag wordt Gram Goetleven, als wiskundige verbonden aan het computertechnologiebedrijf Carnitec, gevraagd om een lezing te geven op een conferentie in Austin, Texas, USA. Hij is van plan deze uitnodiging aan te grijpen als een gelegenheid om zijn toekomstvisie uiteen te zetten.
'De toekomst zal een toekomst zonder vaders zijn en bijgevolg een toekomst zonder kinderen. Het zal een millennium worden van pure intelligentie, die alleen maar intelligente manieren kent om zich te handhaven of voort te planten.Wat geen betekenis heeft zal geen betekenis krijgen. Alleen wat werkt, zal werkelijk heten.'
Maar wanneer enkele dagen voor zijn afreis naar de Verenigde Staten onverwachts zijn weinig beminde vader overlijdt aan de gevolgen van een syfilisbesmetting die deze aan zijn losgeslagen seksleven had overgehouden, loopt alles anders. Ook wat Gram geen betekenis wenst te geven, eist plots een plaats op. Ook wat niet werkt, wordt ineens werkelijkheid.
In kristalhelder proza, vaak sarcastisch maar daarom niet minder dwingend van toon, voert deze hedendaagse vertelling over jongens en wetenschap, leven en dood, intelligentie en emotie, tot de conclusie dat wij ten aanzien van de toekomst allen achterblijvers zijn, gevangenen van het heden en producten van het verleden.


Yves Petry heeft de BNG Nieuwe Literatuur Prijs 2006 gekregen. Dat is een Nederlandse oeuvreprijs voor jonge Nederlandstalige auteurs onder de veertig die - het is een mondvol - twee of meer prozawerken hebben geschreven, waarvan er één vorig jaar is verschenen. Bovendien mocht de laureaat ook nog geen andere prijs hebben gewonnen. ( papierenman.blogspot.com )

Websites: www.brakkehond.be, www.debezigebij.nl, www2.knack.be, www.gaybelgium.be

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 743.