kunstbus
Dit artikel is 24-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

diadeem

Een diadeem (Gr. diadein = vastbinden) is oorspronkelijk een smalle band uit stof of metaal als teken van de koninklijke waardigheid in Hellas, maar ook in Perzië en het Oude Egypte. Het werd overgenomen door de grote leiders van het Imperium Romanum. In andere culturen diende het ook als teken van rijkdom of waardigheid.

Soms werd een diadeem voorzien van diamanten, zoals ze heden ten dage nog vaak voorkomt.

Uit het diadeem ontstonden de beugelkroon, een veelgebruikt model voor een koningskroon en de adellijke rangkronen uit de heraldiek.

Een beugelkroon is een kroon met zogenaamde opstaande diademen. Het is het gebruikelijke type van de koningskroon. De kronen van Nederland, België en Engeland zijn beugelkronen. Het aantal beugels varieert; meestal zijn dat er acht maar op de Engelse kroon van Sint Edward zijn het er vier.

Ook nu worden nog diademen gedragen door dames.

Het dragen van tiaras is gebruikelijk aan vorstenhoven maar ook in de New Yorkse opera werden zij veel gezien.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Diadeem

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 266.