kunstbus
Dit artikel is 14-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Djinn

Een djinn (Arabisch: Ìä) is een onzichtbaar wezen, dat volgens Islamitische overleveringen, die aan bod komen in de Koran, bezit kan nemen van mensen.

In de Koran heeft de 72e soera als titel: Al-Djinn, maar uitspraken over deze wezens komen door de gehele Koran voor. Niet alle djinns worden tot de boze machten gerekend; er zijn ook djinns die bij de goede machten horen, hetgeen een bredere betekenis van het verwante begrip demon, of daimon behelst, dan in het Westen tegenwoordig gebruikelijk is. In het soefisme, de occulte traditie van de islam, nemen de djinns een bijzondere plaats in.

De engelen zijn geschapen uit licht. En djinns zijn geschapen uit een rookloze vlam van vuur. Er zijn een handjevol mensen geweest die ze hebben gezien. Een Djinn kan ook een geloof bezitten. Er zijn zelfs stromingen binnen de islam die het mogelijk maakt dat een djinn met een mens kan trouwen. Er zijn zowel goede als slechte Djinn. Er zijn zelfs spreuken in de Koran die tegen een eventuele aanwezigheid van een Djinn kan gebruikt worden. Ze zijn vaak aanwezig op vuilnisbelten en sterk verontreinigd water. Niet in djinn geloven is voor een moslim helaas niet mogelijk. Koran is er heel duidelijk in, Geloof in de Djinn van Allah, wordt beschreven in de Koran.

In de oosterse traditie worden djinns soms voorgesteld als onder de engelen gesteld en ze zouden daarom niet zoveel macht hebben als dezen. Djinns hebben dan dezelfde vergelijkbare status als in het Westen kobolds, trollen, elfen, feeën, natuurgeesten en andere sater-achtige wezens. Vergelijk ook de Japanse Oni.

Wensen
Volgens Arabische overleveringen buiten de Koran, onder andere de verhalen van 1001 nacht (zoals Aladin en de wonderlamp), biedt een djinn (vaak vertaald als 'geest') drie wensen aan die hij in vervulling laat gaan. Wanneer je erop ingaat worden de wensen vervuld, maar neemt het mythologische wezen bezit van je: een bezetenheid van demonische aard.

Denk ook aan Het Verhaal van de Koopman en de Djinn en Het Verhaal van de Visser en de Djinn, ook in het sprookje Van de visser en zijn vrouw van de gebroeders Grimm staan wensen centraal.

Op deze wijdverbreide mythe is bijvoorbeeld de film Wishmaster geïnspireerd.

"Les Djinns" in de 19e eeuw
In het Parijs van het einde van de 19e eeuw inspireerden Djinns tot literatuur en muziek:
. Het gedicht Les Djinns van Victor Hugo (uit de bundel Les Orientales)
. Les Djinns, poème symphonique pour piano et orchestre, van César Franck (1884), geïnspireerd op dat gedicht van Victor Hugo. Dit was César Franck eerste compositie voor piano en orkest. Hoewel de pianopartituur erg virtuoos is, is ze niet uitgesproken solistisch.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.