kunstbus
Dit artikel is 21-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Saint-Denis

De heilige Dionysius van Parijs (Frans: Saint-Denis; Nederlands ook wel Sint-Denijs) was de eerste bisschop van die stad in de 3e eeuw. Hij werd door de heilige paus Fabianus (of paus Clemens I ?) naar het toenmalige Lutetia in Gallië gezonden. Hij bouwde de eerste (houten) kerk op het eiland waarop nu de Notre Dame ligt.

Met zijn gezellen Eleutherius en Rusticus werd hij in het jaar 285 om het leven gebracht door de heidense bevolking. Eerst werden zij in een gloeiende oven geworpen, maar bleven ongedeerd (denk aan de drie jongelingen uit het Bijbelboek Daniël). Vervolgens werden zij onthoofd. De Heer zelf troostte hen en gaf hen het viaticum (laatste communie).

Cefalofoor
Dionysius staat bekend als "cefalofoor". Dat wil zeggen dat hij het oneens was met de plaats van zijn martelaarschap (Montmartre oftewel "martelaarsberg"). Dionysius nam zijn hoofd in zijn handen en begaf zich onder vroom gezang naar Saint-Denis, de plaats die hij had uitverkoren als laatste rustplaats. Boven het graf van de martelaar werd een kleine kapel (schrijn) opgericht.

Saint-Denis (oftewel: Sint-Dionysius) wordt vaak afgebeeld met zijn hoofd in zijn handen, bijvoorbeeld aan de gevel van de Notre Dame.

Zijn feestdag wordt gevierd op 9 oktober. De gedachtenis van de translatio is steeds op 4 december. Dionysius is een van de patronen van Frankrijk.

Zie ook:
. Saint-Denis-Basiliek Parijs
. Collegiale kerk Saint-Denis Luik

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.