kunstbus
Dit artikel is 21-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Zephyrus

Zephyros of Zephyrus is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij was een van de vier winden, en was de personificatie van de westenwind, die de weldoende koelte en regen aanvoert in het nevelige klimaat van Italië. Door de Romeinen werd hij gelijkgesteld met Favonius. De westenwind gold als een gunstige wind, in het Nederlands ook wel 'zefier' genoemd. Als gevleugelde jongeman zweeft hij zachtjes door het luchtruim en kondigt de vochtige lente aan.

Van Zephyros werd gezegd dat hij leefde in een grot in Thracië. Hij was de zoon van Eos, de dageraad, en Astraeus. Zijn broers waren Boreas (de noordenwind), Euros (de oostenwind) en Notos, de zuidenwind.

Vaak wordt gedacht dat Aeolus zijn vader was. Dit is niet correct: Aeolus was god van de wind en werd door Zeus aangesteld als de bewaarder van de winden. Aeolus houdt deze winden opgesloten in een grot, en kan ze als hij dat wil uitzenden om wind te brengen.

was in de Griekse mythologie de godin van de bloemenwereld, de lente en de natuur. Volgens de mythe ontvoerde Zephyros de godin Chloris (Grieks: Χλῶρις/Χλωρίς) en gaf hij haar macht over de bloemenwereld. Samen kregen zij een zoon: Ampyx. Ampyx of Ampycus is een figuur uit de Griekse mythologie, de zoon van de bloemengodin Chloris en de westenwind Zephyros. Hij was de broer van twee andere kinderen van Chloris: de Ziener Mopsus en Carpus (vrucht). Volgens sommige mythen was Ampyx de vader van Mopsus. Het Romeinse equivalent van Chloris is Flora.

Zephyros bedreef ook de liefde met de harpij Podarge, die vervolgens Balios en Xanthos, twee onsterfelijke paarden, baarde. Balios en Xanthos werden geschonken aan Poseidon, die ze vervolgens aan de held Peleus gaf.

Hyacinthus
Zoals alle goden geeft Zephyrus nu en dan blijk van woede. Zo verhaalt men bijvoorbeeld dat Zephyrus jaloers op de genegenheid waarvan Apollo blijk gaf jegens een van de gezellen van Zephyrus, Hyacinthus, toen deze zich oefende in het discuswerpen, door een krachtige windstoof de metalen schijf een andere richting deed nemen, zodat Hyacinthus, aan het voorhoofd getroffen, op slag werd gedood.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.