kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.
Dit artikel is 12-10-2009 voor het laatst bewerkt.

Zetes

Zetes is een figuur uit de Griekse mythologie. Deze Boreade, zoon van Boreas - de noordenwind - en Orithyia, nam met zijn broeder Calaïs deel aan de tocht der Argonauten. Hij bevrijdde zijn neven, die werden gekweld door hun stiefmoeder Idaea, en verloste eveneens de waarzegger Phineus van de Harpijen, door wie deze werd geteisterd. Phineus hielp hen toen bij de tocht naar Colchis. Evenals zijn broeder werd hij gedood, hetzij door de Harpijen die hij had achtervolgd, hetzij door Heracles.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 259.