kunstbus
Dit artikel is 21-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

esdoorn

De esdoorn of ahorn (Acer) is een geslacht van bomen of heesters. Afhankelijk van taxonomische opvatting hoort deze, klassiek, tot de esdoornfamilie (aceraceae) of, modern, tot de zeepboomfamilie (sapindaceae).

Esdoorns komen voor in de gematigde streken van het noordelijk halfrond; enkele komen voor in Zuidoost-Azië en Indonesië. Het geslacht zal zo'n 120 soorten tellen, in 16 secties met 230 verschillende taxa (soorten, ondersoorten en variëteiten). Daarnaast zijn er verschillende hybriden.

Inheems in Nederland zijn alleen de Spaanse aak of veldesdoorn (acer campestre) en in (Nederlands) Limburg de gewone esdoorn (acer pseudoplatanus).

De gewone esdoorn (acer pseudoplatanus) is een boom die in Nederland tot 30 m hoog wordt. Ze komt van nature voor in Zuid en Midden Europa, maar is in Nederland sinds lang ingeburgerd.
Deze soort heeft stevige twijgen die dikke tegenoverstaande knoppen met bleekgroene knopschubben dragen. De bladeren zijn 5-lobbig en handnervig, bovenaan donkergroen, onderaan blauw-groen tot grijsrood. De toegespitste lobben zijn ongelijk gekarteld. De bladeren verschijnen iets voor de bloemen.
De bloemen zijn geel-groen en ontstaan in hangende, aan de basis samengestelde trossen, in één tros kunnen mannelijke, vrouwelijke en steriele bloemen voorkomen.
Als alle esdoorns heeft deze soort gevleugelde vruchten, die twee aan twee bij elkaar zitten. De vleugels van de vruchten vormen een scherpe tot een rechte hoek, smaller aan de basis. Deze vruchten ontkiemen de volgende lente.
De gewone esdoorn heeft graag een diepe frisse grond, maar groeit ook op arme slechte grond. De soort is wel gevoelig voor bladluizen en meeldauw.


Esdoornfamilie
Aceraceae is de botanische naam van een familie van tweezaadlobbige planten. Een familie onder deze naam wordt algemeen erkend door systemen voor plantentaxonomie, maar niet door het APG-systeem (1998) en het APG II-systeem (2003). Aldaar worden deze planten ingevoegd bij de zeepboomfamilie (Sapindaceae), samen met de planten in de familie Hippocastanaceae. Overigens is deze beslissing vooral gebaseerd op taxonomische stijl: op basis van de gegevens zou een andere beslissing (handhaven van de familie) even goed mogelijk geweest zijn. De 23e druk van de Heukels volgt deze beslissing.

Tot de 22e druk werd de familie wel erkend, met als Nederlandstalige naam Esdoornfamilie. De familie kent dan 2 geslachten.
. Acer - esdoorn; met ca. 118 soorten, waarvan de helft in China inheems is en
. Dipteronia - met 2 soorten, afkomstig uit China: Dipteronia sinensis en D. dyeriana.

In het Cronquist systeem {1981) wordt de familie wel erkend, en geplaatst in de orde Sapindales.

Het Von Gimborn Arboretum te Doorn is in Nederland houder van de Nationale Plantencollectie van Aceraceae met een collectie die 2 geslachten omvat met 98 soorten, variëteiten en/of ondersoorten en 82 cultivars.


Algemeen
De geelgroene bloemtrossen lokken door de geur speciaal aasvliegen.

De vrucht is voorzien van een grote vleugel en wordt soms "helikoptertje" genoemd. Er zitten twee vruchten aan één steeltje, zodat de vleugels tegenover elkaar staan en zo een goede verspreiding door de wind geven. De hoek die de vleugels ten opzichte van elkaar maken is, naast de vorm van de vruchtjes en de ligging daarvan, een belangrijk kenmerk voor het onderscheid van de soorten.

Bijna alle soorten hebben in het voorjaar door de hoge worteldruk een sterke sapstroom, waardoor in deze tijd van het jaar wonden sterk kunnen bloeden.

De meeste soorten hebben door de dunne bast gauw last van verbranding als de zon op de stam kan schijnen.

Etymologie
De wetenschappelijke naam Acer is heel oud en van onduidelijke herkomst. Het Latijnse woord 'acer' betekent spits, scherp. De naam zou betrekking kunnen hebben op de spitse vorm van de bladeren (bij sommige soorten).

Gebruik
Het hout is zeer bruikbaar, voor meubels, en omdat het goed bestand is tegen slijtage ook voor vloeren. Esdoorn wordt ook gebruikt voor het maken van keukens omdat het een lichte kleur heeft. Wanneer het een mooie golftekening heeft wordt het onder andere voor rugbladen van violen en dure gitaren gebruikt.

Sierwaarde
Esdoorns hebben een grote sierwaarde. Vooral de herfstkleuren van de esdoorns zijn bekend (denk aan de "Maple Leaf", het esdoornblad in de Canadese vlag). Deze zeer fraaie herfstkleuren zijn beperkt tot slechts enkele soorten. Omdat de esdoorn een snel groeiende boom is, die ook na snoeien weer snel doorgroeit, is hij ook wel geschikt voor het vormen van hagen. Als jonge esdoorns, die in de nabijheid van esdoorns meestal wel te vinden zijn, dicht naast elkaar geplant worden, vormt zich een moeilijk doordringbare, decoratieve heg. Enig nadeel is, dat hij 's winters kaal wordt, en dan niet zichtdicht is.

Stroop
Verder wordt uit esdoorns (vooral de Suikeresdoorn) ook stroop gemaakt ("Ahornsiroop" of "Esdoornsiroop").

Aceretum in Boskoop
Een arboretum (bomentuin) met alleen esdoorns wordt wel een aceretum genoemd. Het grootste aceretum ter wereld bevindt zich op het terrein van kwekerij Esveld Boskoop. De oudste boom in dit aceretum stamt uit 1865, een Acer shirasawanum 'Aureum'. Deze werd indertijd door Philipp Franz von Siebold uit Japan meegenomen. Sinds 1966 is de verzameling door Dick van Gelderen systematisch opgebouwd. November 2005 omvat de collectie ca. 675 taxa.
De collectie van van Gelderen is een zogenaamde Nederlandse Planten Collectie. De huidige collectiehouder is de zoon van Dick, Cor van Gelderen.

Von Gimborn Arboretum in Doorn
In het Von Gimborn Arboretum te Doorn bevindt zich de Nationale plantencollectie van de Esdoornfamilie, die behalve het geslacht Acer ook nog twee soorten van het geslacht Dipteronia omvat. De verzameling, een zgn. "dieptespecialisatie" van het arboretum is grotendeels opgebouwd door de vroegere directeur dr. P.C. de Jong, die geldt als één van de grootste autoriteiten op het gebied van esdoorns in de wereld. De collectie omvat 98 soorten, variëteiten en/of ondersoorten en 82 cultivars.

De eerste esdoorns in het Von Gimborn Arboretum werden door de stichter - Max Th. von Gimborn - zelf geplant. Daaronder bevonden zich soorten die in Nederland en West-Europa zeldzaam waren. Pas in 1987 - toen het arboretum al enige tijd onderdeel van de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht vormde - viel het besluit de esdoorns tot één van de speerpunten in de collectie van het arboretum te maken. De belangstelling richt zich vooral op de wilde soorten, waar mogelijk op exemplaren afkomstig van natuurlijke groeiplaatsen. De samenwerking met China die in dit verband ontstond, leidde er toe, dat het arboretum Acer pilosum in bezit kreeg. Dit is een soort die al in 1880 beschreven werd, maar vanaf het begin van de 20e eeuw nergens meer in cultuur was.

Soorten & Cultivars

Colchische esdoorn (Acer cappadocicum syn. Acer laetum, Acer colchicum en Acer lobelii) -
Acer cappadocicum 'Aureum'
Acer cappadocicum 'Rubrum'

Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)

Japanse esdoorn (Acer japonicum)
Acer japonicum 'Aconitifolium'

Japanse esdoorn (Acer palmatum)
Acer palmatum 'Atropurpureum'
Acer palmatum 'Bloodgood'
Acer palmatum 'Osakasuki'
Acer palmatum 'Elegans'
Acer palmatum 'Dissectum'
Acer palmatum 'Dissectum Nigrum'
Acer palmatum 'Dissectum Atropurpureum'

Montpelieresdoorn (Acer monspessulanum)

Noorse esdoorn (Acer platanoides)
Acer platanoides 'Drummondii'
Acer platanoides 'Faassen's Black'
Acer platanoides 'Globosum'
Acer platanoides 'Schwedleri'
Acer platanoides 'Eurostar'

Rode esdoorn (Acer rubrum)

Slangenesdoorn of Streepjesbast-esdoorn (Acer capillipes)

Spaanse aak of Veldesdoorn (Acer campestre)
Acer campestre 'Elsrijk'

Suikeresdoorn (Acer saccharum)
Vederesdoorn (Acer negundo)
Acer negundo 'Auratum'
Acer negundo 'Aureovariegatum'
Acer negundo 'Variegatum' (Bonte vederesdoorn)

Zilveresdoorn (Acer saccharinum syn. Acer dasycarpum)
Acer saccharinum 'Laciniatum'

De hybride Acer freemanni is ontstaan uit een kruising van de Rode esdoorn met de Zilveresdoorn en genoemd naar Oliver Freemann, die in 1933 de kruising heeft gemaakt.

Ziekten
Jonge bomen kunnen aangetast worden door de verwelkingsziekte (Verticillium dahliae). De esdoorn kan ook last hebben van bladluizen en meeldauw. In de bladeren van de gewone esdoorn ontwikkelt zich in de nazomer vaak inktvlekkenziekte veroorzaakt door de schimmel Rhytisma acerinum. In een vroeg stadium van deze infectie (zie figuren) ontwikkelen zich, zoals de naam zegt, paarse tot zwarte inktvlekken. Later verdikt het weefsel van de zwam, tot het uiteindelijk in de late herfst ontwatert en een dik schijnweefsel vormt. Na de winter breekt dit open en ontwikkelt het vruchtlichaam zich, waarna sporenvorming optreedt.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.