kunstbus
Dit artikel is 15-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

kienhout

1. Kienhout, ook wel kienholt of kienstobben genoemd, is subfossiel overblijfsel van bomen in veenlagen. Meestal afkomstig van dennen, zeer goed brandbaar wegens harsachtige bestanddelen. Kienhout van eik wordt veeneik genoemd. 2. Naaldhout, waarvan de celholten met hars gevuld zijn, terwijl ook de celwanden daarmee zijn doortrokken.

1. Kienhout wordt voornamelijk in de overgangslaag tussen rietveen en mosveen in het veenprofiel aangetroffen. Afgestorven stammen en stronken daarvan kwamen in het natte veen terecht en zakten daarin steeds dieper weg. Het hout is in de loop der eeuwen onder een vaak metersdikke zure veenlaag komen te liggen waardoor het, van zuurstof afgesneden, goed werd geconserveerd.

In het Binnenveld in de Gelderse vallei bij Wageningen zijn veeneiken gevonden waarvan de laatste jaarring dateert van 4994 en van een andere 5009 jaar voor Christus. Bij Weesp is een veeneik gevonden die in 1048 ontkiemde en in 847 voor Christus doodging.

In hoogveen vindt men overblijfselen van eik, den, berk en els. In laagveen ontbreekt de den maar zijn ook wilg en es vaak aanwezig. Bij de turfwinning vormde dit materiaal een vaak minder gewenst bijproduct. In de verveningsgebieden werd het echter wel veel als brandstof gebruikt. Een voordeel in vroeger tijden was dat kienhout bij verbranding veel licht geeft. Het hout, dat bij opdelven nat en zacht is, wordt na enige weken hard door droging aan de lucht. Ook als timmerhout kon kienhout goed dienstdoen, indien het onder gunstige condities bewaard was gebleven.

2. Kienhout vormt zich bij verwondingen, in afstervende takken e.d., doordat de hars uit de harskanalen naar buiten treedt en de cellen binnendringt, waarbij de terpentijn verdampt. Men ziet het vooral optreden bij Pinus: losse kwasten in grenenhout zijn vaak verkiend. De verkiening kan zo ver gaan, dat het hout doorschijnend wordt. Kienhout is veel zwaarder en harder dan het normale hout. Ook de duurzaamheid is zeer groot, zodat het dikwijls fossiel in het veen wordt aangetroffen. Spaanders van kienhout werden vroeger gebruikt voor verlichtingsdoeleinden.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.