kunstbus
Dit artikel is 12 01 2018 16:41 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

De planeet wordt steeds groener

Omdat alle bekende theorieën van klimaatsceptici waarin wordt gesteld dat de aarde niet opwarmt of waarom de toegenomen CO2 concentratie niet van menselijke afkomst is inmiddels weerlegd zijn houden de meest koppige onder hen zich nu vast aan de stelling dat de extra CO2 juist een zegen is omdat de aarde de afgelopen vier decennia steeds groener is geworden. Dit klinkt inderdaad fantastisch, een groenere planeet is toch waar we met zijn allen naar streven niet waar? Maar helaas, de planeet lijkt misschien wel groener, wanneer je echter naar de gezondheid van het toegenomen groen kijkt, moeten we constateren dat de planeet vooral bruiner is geworden.

We weten dat kooldioxide (CO2) een meststof is voor planten en in de atmosfeer met ongeveer 40% is toegenomen (zie klimaatverandering). We weten echter ook dat overbemesting een beproefd middel van onkruidbestrijding is. De voor de hand liggende vraag is dus: "Welke invloed heeft de toename aan koolstofemissies op de groei van planten?".

Meer dan 85% van het ijsvrije land is bedekt met vegetatie. Bij een onderzoek, gepubliceerd op 15 juli 2016 in Nature Climate Change, gericht op landgebieden in het noordelijk halfrond buiten de tropische regio, werd met behulp van satellietgegevens geconstateerd dat deze gebieden over een periode van ruim 30 jaar inderdaad groener waren geworden. Door meer bomen en planten, maar vooral door meer en groter blad. Bij computersimulaties van plantengroei met en zonder menselijke invloeden (landbouw, meststoffen als stikstof, klimaatverandering, CO2 in de atmosfeer, etc.) kwamen deze -in het bijzonder wanneer de CO2 toename werd meegenomen- inderdaad dicht bij de huidige werkelijkheid. CO2 heeft dus zoals werd verwacht de plantengroei bevorderd.
Publicatie Nature Climate Change http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate3056.html

Ook uit eerdere onderzoeken bleek een globale toename in plantengroei vanaf de jaren '80: 
Nemani et al. 2003 http://scholar.google.com/scholar?cluster=13565987593354761126
Zhao and Running 2010 http://scholar.google.com/scholar?cluster=13692292869324859286
Potter et al. 2012 http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10584-012-0460-2?LI=true
Volgens Nemani et al. 2003 was er globaal een toename vanaf de jaren tachtig tot laat in de jaren negentig. Zhao and Running 2010 zette het onderzoek voort en ondervond een daling en in ieder geval een stagnatie van toename in de 21ste eeuw. Potter et al. 2012 zag nog een toename tot 2009, maar wel veel minder dan de voorgaande twintig jaar.

De planeet wordt steeds bruiner
De Jong et al. 2012 gebruikte infrarood satellietgegevens om plantengroei te meten en constateerde een toename in plantengroei tot 2009, maar zag aan de weerkaatsing wel dat de planten steeds minder gezond werden. In het kaartje op https://skepticalscience.com/pics/deJong.png zie je de verandering in vegetatie weergegeven van 1982 tot 2008, waarbij bruin voor ongezonde plantengroei staat.
Bron: https://skepticalscience.com/ridley-murdoch-lomborg-greenwash-global-warming.html

De toename in plantengroei was aan het Zuidelijk halfrond een stuk minder en nam zelfs een periode af. Zhao and Running weten deze afname van plantengroei aan droogte en voorzien ook dat deze droogtes zullen toenemen ( http://www.nature.com/nature/journal/v491/n7426/full/nature11688.html ). Dit komt overeen met de resultaten van Choat et al. 2012 (http://www.nature.com/nature/journal/v491/n7426/full/nature11688.html), die constateerden dat droogte wereldwijd steeds meer een probleem werd.

CO2 uit fossiele brandstoffen heeft dus inderdaad een vergroenend effect op de planeet (gehad). Dat we hier blij mee moeten zijn valt echter nog te bezien. De effecten op de korte termijn zijn hogere opbrengsten in de landbouw en, zolang er nog extra plantengroei is, het vastleggen van koolstof door planten. Echter, meer plantengroei is ook meer groei van onkruid dat landbouw weer ingewikkelder maakt (lees meer onkruidbestrijding), lagere voedingswaarde en verzwakking van de plant, verhoging van allergenen in de lucht, en verandering in circulatie van energie en water over de planeet met mogelijk onverwachte gevolgen, ook voor de verdere groei van de planten.
Bron: https://skepticalscience.com/global-greening-implications-complicated.html

Een onderzoek door wetenschappers van de Universiteit van Stanford, gepubliceerd in de Proceedings van de National Academy of Sciences (http://www.pnas.org/content/early/2016/08/30/1606734113.full.pdf), toont aan dat een hogere concentratie CO2 dan de huidige 400 ppm (parts per million) geen significante grotere plantengroei meer geeft, terwijl hogere temperaturen juist een negatief effect zullen hebben.
Bron: https://skepticalscience.com/new-study-undercuts-co2-plants-myth.html

Volgens vele studies op planten in kassen heeft een toename van CO2 tot ca. 700 ppm een positieve invloed op de groei en gezondheid van bijna alle planten (bron: http://www.plantsneedco2.org/). De effecten van verhoogde CO2-concentraties op planten buiten de kassen zijn echter variabel en complex en afhankelijk van talrijke factoren. Het wordt steeds duidelijker dat de effecten van droogte en opwarming alle eventuele voordelen van de toename van CO2 tenietdoen. Uit studies buiten de kassen, zoals FACE (https://www.bnl.gov/face/faceProgram.asp), die de werkelijkheid een stuk beter benaderen, blijkt dat de toename in groei bij een verhoogde concentratie CO2  gemiddeld de helft minder is dan bij de gecontroleerde omgeving in de kassen.

De meeste planten maken gebruik van het C3 metabolisme dat het goed doet bij een verhoogde concentratie CO2 tot 700 ppm. Echter bij planten die het C4 metabolisme gebruiken, zoals mais en suikerriet, is er in de kassen nog wel een toename van 4% groei, maar is er buiten de kas helemaal geen positief effect op de groei meetbaar. Ook in sommige C3 planten, zoals katoen en mais, wordt een vorm van metabolisme gebruikt waarbij toename van CO2 een gering effect heeft, deze planten zijn daarbij ook nog eens extra gevoelig voor te hoge temperaturen.

Planten hebben door de toenemende groei o.a. meer stikstof en fosfor nodig. Hier is echter vaak een gebrek aan waardoor de plant verzwakt. Ook blijkt de groei van de plant door toenemend CO2 minder goed in staat stikstof op te nemen. De beperkte beschikbaarheid van deze voedingsstoffen zullen er uiteindelijk ook toe leiden dat plantengroei weer zal afnemen. Zodra dit gebeurt, en de verwachting is binnen enkele jaren, zullen de opgenomen koolstoffen door de toename in groei van de afgelopen decennia weer vrijgeven worden aan de atmosfeer en daarmee de opwarming van de aarde versnellen.

Bij een ppm van boven de 550 zal er in rijst 10% minder proteïne zitten en lagere gehalten aan zink en ijzer. In graan zal 7% minder proteïne zitten en verlaagde gehaltes aan ijzer en aminozuur. Andere planten, zoals sojaplanten, blijken meer vatbaar te worden voor ziektes. Een ander gevolg van excessieve groei van de plant is dat er meer fenolen, tannine en alkaloïden in de plant zitten. Ook planten waar nu al cyanide in zat, zo'n 60% van alle planten, hebben een hoger gehalte aan cyanide in zich. De lagere voedingswaarde van de plant gecombineerd met de grotere giftigheid wordt nu al gelinkt aan de afgenomen groei van herbivoren en hun behoefte aan meer consumptie van planten.

Het feit dat planten zeer verschillend reageren op een hoger CO2 gehalte geeft ook een verstoring van het ecosysteem. Bepaalde planten en dieren zullen hierdoor uitsterven. Er zijn nu al aanwijzingen dat het juist de planten zijn die wij als onkruid beschouwen en beter tegen herbiciden kunnen meer de overhand gaan krijgen.

Groei door meer CO2 zorgt er wel voor dat de poriën van de plant kleiner worden en de plant dus beter water vasthoudt. Dit kan in de gecontroleerde condities in kassen een positief effect genoemd worden en buiten de kas de plant weerbaarder maken bij periodes van droogte. 90% van het water in de plant wordt echter gebruikt om de plant af te koelen door verdamping. Wanneer er echter teveel (opgewarmd) water in de plant zit dat niet snel genoeg weg kan zal de plant hierdoor opwarmen. Bij opwarming van de planeet zullen er dus vaker situaties ontstaan waarbij de plant sterft door hittestress. In koude streken zal de plant ook eerder te maken krijgen met vorstschade. Wel zal het voor de plant giftige ozon minder goed opgenomen kunnen worden.
 https://skepticalscience.com/co2-plant-food.htm

Door verdere opwarming van het klimaat, een proces dat bij toename van groen blad op het Noordelijk Halfrond door minder reflectie van zonnestraling versneld plaatsvindt, ontstaat er meer droogte waardoor de vegetatie weer af zal sterven en de opgeslagen koolstof weer vrijkomt. Ook houdt dichtere, groenere vegetatie meer water vast, waardoor regenwater dat anders in rivieren terecht zou komen niet meer terechtkomt in gebieden waar al beperkte watervoorraden aanwezig zijn, zoals in Australië.
https://www.scientias.nl/aarde-wordt-groener-hoge-co2-concentratie-is-goed-nieuws/

Andere bronnen:
 http://www.scilogs.be/feedbackklimaat/antwoorden-aan-een-klimaatscepticus/
 https://klimaatverandering.wordpress.com/2016/05/18/co2-is-goed-voor-de-plantjes-maar-meer-is-niet-per-se-beter/


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.