kunstbus
Dit artikel is 12 01 2018 11:42 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

De zeespiegel stijgt steeds sneller

Door grondboringen is de hoogte van de zeespiegel tot 25.000 jaar geleden met redelijke zekerheid bekend. Aan het einde van de laatste ijstijd zo'n 20.000 jaar lag het zeeniveau zo'n 125 meter lager dan nu. Vanaf dan stijgt deze in snel tempo van 1 tot meer dan 60 mm per jaar. Zo'n 3000 jaar geleden kwam hier een einde aan en was er vanaf dan tot eind 19de eeuw nauwelijks tot geen stijging meer waarneembaar.

Vanaf ongeveer 1850, na de kleine ijstijd, is er echter een temperatuurstijging merkbaar waardoor de zeespiegel vanaf deze periode tot 2009 met 210 mm is gestegen. Steeg het zeeniveau In de 20e eeuw nog met gemiddeld 1,74 mm/jr. Meetgegevens met behulp van satelliet liggen sinds 1993 zelfs in het bereik van 2,9-3,4 mm / jaar.

Veel wetenschappers gaan er nog van uit dat de zeespiegel maximaal 1 m gestegen zal zijn in 2100. Steeds meer onderzoeken wijzen echter uit dat de stijging nog wel eens veel sneller zou kunnen gaan. In een extreem scenario van de National Oceanic and Atmosphere Administration kan het zeewater aan het eind van de eeuw 2,5 meter hoger staan dan nu, een halve meter meer dan eerder voor mogelijk werd gehouden. Dit Planbureau voor de Leefomgeving ging in 2015 nog uit van een maximale stijging van de zeespiegel van meer dan 1 meter voor het jaar 2100. (https://tidesandcurrents.noaa.gov/publications/techrpt83_Global_and_Regional_SLR_Scenarios_for_the_US_final.pdf)

Een stijging van de zeespiegel wordt veroorzaakt door verschillen mechanismen:
. Water zet uit bij verwarming. Per graad Celsius opwarming stijgt de zeespiegel bijna een meter.
. Door het afsmelten van landijs  bij de polen en op gebergtes komt er meer water in de oceanen. Zou al het landijs smelten dan heb je een verhoging van minstens 65 meter.
. Het in steeds sneller tempo van het oppompen van grondwater dat al miljarden jaren opgesloten heeft gezeten in diepe ondergrondse aquifers voor het bevloeien van akkers. Dit kan nog een zeespiegelstijging van zo'n 10 meter geven.
. Ook het smelten van drijvend zoetwaterijs zou vanwege de kleinere dichtheid, dus groter volume, het peil van het zoutwater doen stijgen. Dit effect valt echter in het niet bij dat van smeltend landijs en zou bij een volledige smelting om maximaal een extra 40 mm gaan (http://phys.org/news5619.html).

Anderzijds heeft het massaal aanleggen van stuwmeren een omgekeerd effect. Als alle stuwmeren op aarde geleegd zouden worden, zou de zeespiegel met 3 cm stijgen.

Planten zijn in staat om water vast te houden. Bij ontgroening van de planeet zal het zeeniveau dus weer omhoog gaan. zie ook http://www.kunstbus.nl/opinies/de+planeet+wordt+steeds+groener.html.

Ook de snelheid waarbij sediment wordt aangevoerd (waardoor de zeebodem omhoog komt) en de snelheid waarmee plaatselijk subsidentie (tektonische daling van de aardkorst) plaatsvindt (waardoor de zeebodem lager komt te liggen)  beïnvloed het zeeniveau.

Ook regionaal zijn er verschillen zijn in de globale zeespiegelhoogte. Dit komt doordat de gigantische ijskappen zelf water aantrekken. Hierdoor wordt het omringende water door de ijskap aangetrokken waardoor rondom een verhoogde zeespiegel ontstaat. Als de ijskap smelt wordt het niveau van het omringende water verlaagd. Aan dit effect werd pas laat gedacht waardoor het nog weinig in modellen verwerkt is.

Behalve de globale absolute stijging van de zeespiegel is er ook lokale relatieve zeespiegelstijging merkbaar door bodemdaling van het landoppervlak.  Zo verdwijnt Nederland beetje bij beetje de Noordzee in door het gewicht van smeltwater dat de Noordzee zo'n 10.000 jaar geleden vulde. Dat water drukt de zeebodem naar beneden en trekt Nederland met zich mee. (http://www.ad.nl/home/smeltend-poolijs-kan-zeespiegel-ook-laten-dalen~ad9a79c4/)

Bij een hogere zeespiegel kunnen hogere dijken het zeewater wel buiten de deur kunnen houden, maar het grondwater zou door de hogere druk van het zeewater alsnog omhoog kunnen komen. De overstroming komt dan van beneden.

Zelfs als we vandaag zouden stoppen met het uitstoten van CO2 en andere broeikasgassen zal de zeespiegelstijging nog meer dan 1000 jaar doorgaan. Dat heeft deels te maken met het feit dat CO2 eeuwenlang in de atmosfeer blijft hangen en nog lang voor opwarming garant zal staan. Het duurt ook zeer lang voor die extra hitte uit de oceanen is weggetrokken. “Wanneer de warmte in de oceaan verdwijnt, gaat deze dieper en dieper, waardoor het water steeds meer uitzet,” legt onderzoeker Susan Solomon uit. “Daarna moet die hitte teruggegeven worden aan de atmosfeer en richting de ruimte uitgestoten worden om af te koelen en dat is een heel traag proces dat wel honderden jaren kan duren.” (https://www.scientias.nl/ook-methaan-draagt-nog-eeuwenlang-aan-zeespiegelstijging/)

Dat er ondanks de zeespiegelstijging door landwinning en droogte juist meer land is bijgekomen is een verrassende uitkomst van een onderzoek uitgevoerd door het Nederlandse Deltares onderzoeksinstuut. (https://www.scientias.nl/er-staan-minder-gebieden-water-dan-30-jaar-geleden/)

Bovenstaand artikel is mede samengesteld uit de volgende bronnen:
 https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeeniveau
 https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeespiegelstijging
 http://www.rtlz.nl/life/gitzwart-scenario-zeespiegel-kan-deze-eeuw-nog-25-meter-stijgen


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.