Banner/logo

  R.G.M.P. Feekes

  Inhoud

vorige
vorige
  terug
1961 - waterrecreatiecentrum in Langweer. is terug te vinden in Oeuvre.

1961 - waterrecreatiecentrum in Langweer.

In 1961 werd zijn waterrecreatiecentrum met zeilkamphuis en haven in Langweer gerealiseerd.

Langweer krijgt er een zeilkamphuis bij. De Stichting Jeugdcentrale voor recreatie en vorming gaat aan de Langweerder Wielen, vlak bij het punt, waar de Scharster Rien in het meer uitmondt, een zeil-kamphuis bouwen. Dit vooral ten gerieve van de Jonge (Hervormde) Kerk, die al jarenlang zeilkampen in Langweer — nauwkeuriger gezegd in Boornzwaag — organiseert. Daarvoor bestaat zon belangstelling, dat men beslist niet meer genoeg heeft aan het paviljoen van de heer W. Hepkema. Dat paviljoen zal overigens op volle toeren blijven draaien. Het eigen kamphuis komt er dus bij.

Architect ir. R.M.G.P. Feekes uit Leeuwarden heeft voor de stichting een gebouw ontworpen, dat aan 48 personen onderdak kan verschaffen. He krijgt zes grote slaapkamers voor elk acht personen en verder een conversatiezaal en natuurlijk een keuken met andere voor een dergelijk kamphuis onontbeerlijke bedrijfsruimten. Bij he kamphuis zal ook een haventje worden gegraven.

Bron: 'SPIEGEL VAN STAD EN LAND' Leeuwarder Courant - http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010615832%3Ampeg21%3Ap013%3Aa0202

Het gebouw aan de Langweerder Wielen in het buurtschap Boornzwaag bestaat en functioneert nog steeds als zeilschool 'De Wylde Swan':
• http://www.zeilscholen.nl/nl/zeilscholen/zeilschool-langweer-wylde-swan/
• http://www.opwaterbasis.nl/content/de_wylde_swan.html

Adres: Boarnswagsterdijk 35, 8526 GA, Boornzwaag, Friesland, Nederland.

 


Inhoud R.G.M.P. Feekes omgeving 1961 - waterrecreatiecentrum in Langweer. in Boornzwaag.

 
vorige
vorige
  terug