Banner/logo

  R.G.M.P. Feekes

  Inhoud

vorige
vorige
  terug
1964 - 1e prijs prijsvraag Nederlands Hervormde Kerk Leeuwarden is terug te vinden in Oeuvre.

1964 - 1e prijs prijsvraag Nederlands Hervormde Kerk Leeuwarden

1964: 1e prijs prijsvraag Nederlands Hervormde Kerk (Kerkelijk centrum: - kerkzaal - ruimten voor jeugd- en verenigingswerk, een ontmoetingsruimte en een kosterswoning) aan de Goudenregenstraat te Leeuwarden: nooit uitgevoerd.

Bouw van nieuwe Hervormde kerk is vertraagd
De bouw van een Hervormde kerk aan de Goudenregenstraat is „aanzienlijk vertraagd" als gevolg van een meningsverschil inzake het kostenbedrag tussen de Kerkvoogd en de architect, zo schrijft Hervormd Leeuwarden. Het meningsverschil kon niet worden opgelost en dientengevolge is de opdracht teruggenomen. Met de architect (ir. R. G. M. P. Feekes, Tietjerk) is een regeling getroffen, die beide partijen bevredigt, „zij het dat de gang van zaken zeer werd betreurd", aldus Hervormd Leeuwarden. Inmiddels is contact opgenomen met een andere, Leeuwarder architect, die nog niet met name wordt genoemd. De Kerkvoogd zal morgen een bouwcommissie installeren, die bestaat uit de heren dr. J. de Bruyn, H. Rypma. B. van Raalte, H. Achterhof en J. Chr. Dicke. De nieuwe kerk zal komen te staan op een stuk terrein, tussen de Goudenregenstraat en de Olde Galileën. Deze plaats is voornamelijk gekozen met het oog op de nieuwe wyken Lekkumerend en Bilgaard. Onlangs heeft de Hervormde Gemeente Leeuwarden de nieuwe wijk Bilgaard in het leven geroepen.
Bron: Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland 12-09-1966

Adres: Goudenregenstraat, Leeuwarden, Friesland, Nederland.

 


Hervormde kerk Leeuwarden


Hervormde kerk Leeuwarden


Hervormde kerk Leeuwarden

Inhoud R.G.M.P. Feekes omgeving 1964 - 1e prijs prijsvraag Nederlands Hervormde Kerk Leeuwarden in Leeuwarden.

 
vorige
vorige
  terug