Banner/logo

  R.G.M.P. Feekes

  Inhoud

vorige
vorige
  terug
1965 - 1973 Kleuterschool te Tietjerk, Hanenburg is terug te vinden in Oeuvre.

1965 - 1973 Kleuterschool te Tietjerk, Hanenburg

Door het hijsen van de driekleur aan de vlaggemast op het schoolplein heeft architect R.G.M.P. Feekes uit Tietjerk woensdagmiddag 18-02-1965 de nieuwe compromiskleuterschool „De Beukerfinne" geopend. In 1973 volgde de uitbreiding van deze school die eveneens van zijn hand was.


Grotere kaart weergeven

„De Beukerfinne” geopend - Kleuterschool in recordtijd tot stand gekomen
TIETJERK — Door het hijsen van de driekleur aan de vlaggemast op het schoolplein heeft architect R.G.M.P. Feekes uit Tietjerk woensdagmiddag de nieuwe compromiskleuterschool „De Beukerfinne" geopend. De school is in recordtijd in Hanenburg onder Tietjerk verrezen. De school bevat een speelwerklokaal, biedt plaats aan 40 kleuters en kan nog worden uitgebreid.

De Inspectrice van het kleuteronderwijs mej. T. Wartena uit Leeuwarden wees op de korte tijd waarin dit schooltje tot stand kwam. In 1961 pas hadden de eerste besprekingen tussen de groeperingen plaats. Het jaar daarop reeds werd de Stichting kleuterschool in het leven geroepen en in mei 1964 ving de bouw aan. Begin 1965 is de school officieus in gebruik genomen. Na de inspectrice wenste burgemeester Oppedijk van Veen van Tietjerksteradeel het schoolbestuur veel geluk met het nieuwe gebouw. Hij bood een klimpaard aan. Andere sprekers overhandigden vertelboeken, een elektrische klok en een wandversiering.

Na het officiële gedeelte, dat wegens de weersomstandigheden in de school werd gehouden namen de kleuters de Beukerfinne in bezit. Een landhek vormde de laatste hinderpaal voordat ze de finne (weiland voor jongvee) konden bestormen.

Bron: Friese koerier : onafhankelijk dagblad voor Friesland en aangrenzende gebieden 18-02-1965

„De Beukerfinne" - thuis voor Tietjerkster kleuters
Tietjerk heeft zijn kleuterschool. Gistermiddag heeft daar mejuffrouw T. Wartena, inspectrice van het kleuteronderwijs uit Leeuwarden in Hanenburg de nieuwe school, die een begrensd bijzonder karakter draagt, zoals ir. B. Volbeda, de voorzitter van de Stichting Kleuterschool Tietjerk het uitdrukte, officieel geopend.

Een kleuterschool dus met een begrensd bijzonder karakter. In de eerste plaats dus een bijzondere school, om de eenvoudige reden, dat het geen openbare school is. Maar waar de voorzitter de nadruk op wilde leggen, was het feit, dat de school eigenlijk een compromisschool is. Tietjerk. dat inmiddels tegen de duizend inwoners telt, heeft twee lagere scholen; een openbare school en een voor christelijk nationaal schoolonderwijs. Maar het ging in dit dorp natuurlijk niet aan om daar twee kleuterscholen te stichten. Daarom hebben de „partijen" elkaar moeten vinden en dat is gelukkig mogelijk gebleken.

Het karakter van compromis-school komt tot uiting in het feit, dat de lessen aan het begin van elke week met gebed worden begonnen en aan het einde van de schoolweek met gebed worden gesloten. Er zal drie maal per week uit de bijbel worden verteld. „Het feit, dat onze school een compromisschool is, heeft mij de vrijmoedigheid gegeven de school als motto mee te geven de tekst, die ook is aangebracht op het' gebouw van de Ver. Naties in New York: Als de Here het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de arbeiders. Ik hoop", zo besloot de voorzitter zijn welkomstwoord,

„dat de school hier zal staan tot Gods eer, tot heil van onze kinderen en tot opbouw van onze gemeenschap".

„Ik heb heel veel kleuterscholen geopend", zei mevrouw Wartena, de inspectrice van het kleuteronderwijs. „Heel vaak heb ik de besturen, die plannen hadden, moeten stimuleren en activeren. Hier ben ik achter aangetrokken en heb ik niet hoeven duwen". De inspectrice verzocht „een moedig heer" de vlag buiten te hijsen. Architect ir. R. G. M. P. Feekes kweet zich in de stijve oostenwind van die taak, terwijl de genodigden van achter de ramen het schouwspel gadesloegen.

„Niet alleen hebben mensen van verschillende gezindte elkaar gevonden bij de bouw van deze nieuwe kleuterschool", zo meende burgemeester mr. W. M. Oppedijk van Veen. „maar ook „het oude en het nieuwe Tietjerk". En van de veertien kleuterscholen in onze gemeente is er geen enkele zo snel tot stand gekomen als deze". De burgemeester had een paard meegebracht,dat „als één van een vijfling ter wereld is gekomen". Hij bood het bestuur het dier aan. De voorzitter beloofde, dat hij ervoor zou zorgen, dat het speeldier een goed plaatsje bij de „Beukerfinne', zoals de school heet. zal krijgen. Hij speurde nog even in het rond of de man, die deze naam voor de school had bedacht, er ook was, maar tevergeefs. Wel was er de oranjetaart, die voor de naamgever was bestemd.

net bestuur kon in de loop van de middag nog heel wat wensen en cadeaus (onder meer tweemaal de vijfde druk van „Het nieuwe Voorleesboek" van W. G. van de Hulst) in ontvangst nemen. Tot slot kwamen alle veertig kleuters, die de eenlokalige school zullen bevolken, het gebouw binnen. Ze hadden allemaal narcissen meegebracht, die ze overhandigden aan mevrouw Wartena. aan mevrouw M. N. Hoekstra van der Ploeg, die de kleuters in Tietjerk tijdelijk onder haar hoede heeft gehad en juffrouw F. Reitsma uit Rinsumageest, die sinds dinsdag de leidster van de kleuters is.
Bron: Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland 18-02-1965

Adres: Reidfjild 56, 9255 JJ, Tietjerk, Friesland, Nederland.

 


voorgevel zuidwestzijde


zijgevel zuidoostzijde


noordwestzijde


achtergevel noordoostzijde


interieur

Inhoud R.G.M.P. Feekes omgeving 1965 - 1973 Kleuterschool te Tietjerk, Hanenburg in Tietjerk.

 
vorige
vorige
  terug