Banner/logo

  R.G.M.P. Feekes

  Inhoud

vorige
vorige
  terug
1968-1972: Verbouwingen en herinrichting oude Provinciehuis Leeuwarden. is terug te vinden in Oeuvre.

1968-1972: Verbouwingen en herinrichting oude Provinciehuis Leeuwarden.

1968 tot 1972: Verbouwingen in oude deel van Provinciehuis Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden.

medio 1970: Herinrichting en - indeling Statenzaal Provinciehuis te Leeuwarden.
Voor f 150.000 beter zitten in Statenzaal
Vorig jaar LS mei besloten de Friese Staten hun zaal in het Provinciehuis te Leeuwarden Wat anders te gaan indelen, nieuw te stofferen en te meubileren. Gedacht werd dat men voor ƒ 90.000 mooier, beter en gemakkelijker zou komen te zitten. Mooi is echter nog altijd duur, want de Statencommissie, die dit alles heeft uitgezocht, vraagt nu om dat crediet met ƒ60.000 te verhogen.

Die f 150.000 is dan ook nog „een niet onaanzienlijke verlaging van de offerte," schrijft de commissie, die zich onder leiding van architect Feekes omstandig heeft georiënteerd. Twee Friese bedrijven zijn daarop uitgenodigd een offerte te maken. De firma kwam met een ontwerp, dat was afgeleid van een standaardproductie en -collectie, terwijl de andere van een originele conceptie was, geheel afgestemd op de bouwstijl van de Statenzaal, aldus de commissie. „Dat de keuze op dit ontwerp moest vallen was voor ons niet twijfelachtig. Waar wij echter op stuitten was de prijs, die een aanzienlijke overschrijding van het crediet betekende. Er zijn daarop een aantal varianten in materiaaluitvoering en constructie in de beschouwing betrokken, welke resulteerde in een verlaging van de offerte van de firma Huizinga te Kollum, aldus de commissie, die bestaat uit de dames D. IJ. W. de Graaf-Nauta, IJ. van Stralen-Wijbenga, T. Wierds-Haanstra en de heren R. Kok en A. de Winter.
Bron: Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland 13-03-1970

Adres: Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ, Leeuwarden, Friesland, Nederland.

 


Inhoud R.G.M.P. Feekes omgeving 1968-1972: Verbouwingen en herinrichting oude Provinciehuis Leeuwarden. in Leeuwarden.

 
vorige
vorige
  terug