Banner/logo

  R.G.M.P. Feekes

  Inhoud

vorige
vorige
  terug
1946 - inschrijving als student aan de TH te Delft is terug te vinden in Biografie.

1946 - inschrijving als student aan de TH te Delft

De naam Technische Hoogeschool van Delft deed zijn intrede bij de wet van 22 mei 1905 waarmee het academisch niveau van de opleiding werd erkend, en de Hoogeschool de status kreeg van universiteit. In 1986 werd de naam gewijzigd in Technische Universiteit Delft, om verwarring met hoger beroepsonderwijs-instellingen te voorkomen die zich hogeschool gingen noemen.

Adres: Delft, Zuid Holland, Nederland.

 


Inhoud R.G.M.P. Feekes omgeving 1946 - inschrijving als student aan de TH te Delft in Delft.

 
vorige
vorige
  terug