Banner/logo

  R.G.M.P. Feekes

  Inhoud

vorige
vorige
  terug
Aangifte geboorte Ruud Feekes is terug te vinden in Biografie.

Aangifte geboorte Ruud Feekes

Op 28 oktober 1925 vond de aangifte van de geboorte plaats van Rudolf Gustaaf Maurits Pieter, geboren in Semarang op Midden-Java als zoon van ir. Pieter Cornelis Feekes en Marie Alida Feekes geboren Vogelzang. (foto 1)

Inenting tegen koepokken
Op 9 maart 1928 werd Ruud Feekes in Semarang Bodjong ingeënt tegen koepokken. (foto 2)

Op 28 juli 1931 werd zijn zusje Louise Antoinette geboren.

Op 16 januari 1933 overleed zijn moeder Marie Alida Feekes geboren Vogelzang. (foto 3)

In de nacht van 10 op 11 januari 1942 landen Japanse troepen in de buurt van Menado op Celebes. Ongeveer op hetzelfde moment vallen zij Tarakan aan, een eiland in het noord-oosten van Borneo waar enkele olievelden geëxploiteerd werden. In februari beginnen Britse en Amerikaanse geallieerde troepen zich terug te trekken uit Java.

Japanse bezetting
Op 27 februari gaat Schout-bij-nacht Karel Doorman met enkele Nederlandse kruisers ten onder in de Slag in de Javazee. In de nacht van 28 februari op 1 maart 1942 gaan de Japanse troepen op vier plaatsen langs de Javaanse noordkust vrijwel ongestoord aan land. In Magelang worden zij geestdriftig toegejuichd door de inheemse bevolking, en in Atjeh komt de bevolking zelfs al vóór de komst van de Japanners in opstand tegen de koloniale autoriteiten.


Interneringskampen
Op 8 maart geven Nederlandse strijdkrachten zich over. De Nederlanders die nog in het land verblijven, worden geïnterneerd in 'Jappenkampen'. Gedurende de bezetting ontwikkelt de nationalistische beweging zich verder.

Rijbewijs uitgereikt te Semarang op den 12 februari 1942
Op zijn zestiende jaar had Ruud Feekes zijn rijbewijs al gehaald en bracht hij watertanks naar de vrouwenkampen. (foto's 4/5)

Ruud Feekes was vanaf februari 1943 geïnterneerd in verschillende Jappenkampen, waar hij zijn diploma HBS met goed gevolg heeft afgelegd, getuige de bewijzen in de vorm van handgeschreven papiertjes van zijn medegeïnterneerde professoren. (foto's 6 t/m 11)

Op 25 februari 1943 werd Ruud in Semarang geïnterneerd. Vandaar werd hij op transport gezet naar Bandoeng, waar hij in drie verschillende kampen heeft gezeten. Van Bandoeng werd hij op transport gesteld naar Tjimahi, waar hij in twee verschillende kampen heeft gezeten. Ruud werd tewerkgesteld aan de spoorwegaanleg Madjalaja / Tjitjalenka. Daarna werd hij weer op transport gezet naar 15e bat. Bandoeng tot 17 november 1945.
Een van de weinige verhalen die hij verteld heeft over zijn kampervaringen was, dat hij voor de kampleider met een van zijn medegeïnterneerden (een vriend) moest vechten en dat er bloed moest vloeien. Ook, dat wanneer ze op elkaar gepakt lagen te slapen, de ratten over ze heen liepen.1945 verlaten interneringskamp
foto links: legitimatie verkregen bij het verlaten interneringskamp Bandung
Al in 1946 voer hij op het troepentransportschip 'Johan van Oldenbarnevelt' naar Nederland.

Aankomst in Nederland

Opleidingen
eindcijfers H.B.S. b volgens Koninklijk Besluit 2 september 1943 afgegeven 27 augustus 1946 (foto's 10/11)

Adres: Semarang, Midden-Java, Indonesië.

 


Uittreksel aangifte geboorte


Inentingsbewijs koepokken


Memorie van aangofte der nalatenschap


Pasfoto plus vingerafdruk op rijbewijs


Gegevens rijbewijs


eindexamen beschrijvende meetkunde


eindexamens stereometrie en natuurkundige aardrijkskunde


eindexamen trigonometrie


eindexamen algebra


Getuigschrift examens 1


Getuigschrift examens 2

Inhoud R.G.M.P. Feekes omgeving Aangifte geboorte Ruud Feekes in Semarang.

 
vorige
vorige
  terug