Banner/logo

  R.G.M.P. Feekes

  Inhoud

vorige
vorige
  terug
1977 Kleuter- en Basisschool te Giekerk is terug te vinden in Oeuvre.

1977 Kleuter- en Basisschool te Giekerk

Kinderen openden zelf christelijke school in Giekerk
GIEKERK - Giekerk heeft een nieuwe christelijke school, die onder de naam „Ichthus" haar bestaan is ingegaan. Het is een combinatie van een kleuter- met een lagere school. De leerlingen hebben het gebouw gistermiddag in kledij uit de jaren dertig - Ot en Sien en tal van variaties daarop - vrolijk ingewijd: er werd gezongen en in de kring gelopen. De inspecteurs Kuindersma (lager onderwijs) en Toren (kleuteronderwijs) mochten uit een in handenarbeidsuren vervaardigde vis en vogel een grote kaart halen met namen van kinderen, die de school mochten openen. De eer viel Foppe Zwanenburg en Ans van der Bij te beurt. De school is ontworpen door ir. Feekes van Tietjerk en gebouwd door Westerbaan van Leeuwarden. Er is een muurplastiek aangebracht voorstellende een vis, de zon een vogel van Roelof Lens uit Leeuwarden, een levende vogel was bij de opening betrokken. Toen Foppe de deur van het slot draaide vloog een duif heen. Op de foto: de drukte op schoolplein voor de opening.
Bron: Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland 29-10-1977Grotere kaart weergeven

Adres: Simke Kloostermanstrjitte 44, 9061 BG, Gytsjerk, Friesland, Nederland.

 


Inhoud R.G.M.P. Feekes omgeving 1977 Kleuter- en Basisschool te Giekerk in Gytsjerk.

 
vorige
vorige
  terug